ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

 

 

ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

-

 

ПРОЕКТ ПЛАН ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ на Пристанище „Порт България Уест” АД

 

 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА УСЛУГИТЕ НА ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ

 

 

Порт България Уест е акционерно дружество, което управлява пристанище за обществен транспорт с удостоверение за експлоатационна годност №230 от Министерството на транспорта , разположено в североизточната част на Бургаския залив.

 

 Порт България Уест е интегриран напълно с националната транспортна система. Собствена железопътна мрежа обслужва всяко корабно място, а пътни връзки водят до основните околовръстни артерии на града. Пристанището разполага с 3 корабни места с газене: трето - 8,5 м.,  второ – 7,50 м., първо – 6,00 м.. Налични са четири пристанищни крана с товароподемност от 6 т. и 12 т., както и открити и закрити площадки с обща площ от 12 декара, намиращи се на кея.

 

Закритите складови площи се състоят от:

 

Пристанището е съоръжено с пристанищна техника и квалифициран персонал от механизатори, докери и стифадори.

 

Територията на пристанището е лицензирана от Българските Митнически Власти, което е голямо предимство за всякакъв вид бизнес с транзитен товар.

 

Порт България Уест обработва годишно 200 000 тона от преобладаващ товар:

 

Поради компактната и гъвкаво изградена структура и стил на работа, пристанището се явява атрактивно в ценовата си политика и достигнатото качество на услугата.

 

Пристанището е под непрекъсната денонощна охрана и гарантира опазване имуществото на клиента.

 

Таблица за цени за основните претоварни операции можете да свалите тук